HS Duyên Hà

Chân Dung HS Duyên Hà

Chân Dung HS Duyên Hà

Họa sĩ Duyên Hà là bút họa của tiến sĩ Lê Phục Thủy.

Ông và gia đình hiện cư ngụ tại Carlsbad, California.

Tốt nghiệp chương trình Hội Hoạ Hàm Thụ Cao Cấp của trường ABC de Dessin et de Peinture, Paris (1960-1965).  Ông theo học các họa sĩ Mai Lân, Thịnh Del, Đỗ Đình Hiệp tại Saigon, và các họa sĩ Carl Provder, Dan Camp, Gifford Nicolaides, Mark Daily, Ben Young và Meadow Gist tại California từ năm 1981.

Duyên Hà chuyên vẽ người, chân dung và phong cảnh bằng sơn dầu (oil) và phấn tiên (pastel). Từ năm 2012, ông đã hoàn chỉnh kỹ thuật bảo trì tranh pastel dưới lớp epoxy, giải quyết một khó khăn lớn cho các họa sĩ và những người sưu tầm tranh phấn tiên.

Tranh chân dung của ông đã có trong nhiều sưu tập gia đình tại Hoa Kỳ.

Họa sĩ Duyên Hà đã tham dự triển lãm từ nhiều năm nay:

1972 :  Nebraska University, Omaha, NB

1991 :  Solana Beach, CA (triển lãm riêng)

1991 :  Thư Viện Linda Vista, San Diego, CA.

1993 :  Grove Gallery, University of California, San Diego, CA

1993 :  The Art Scene Gallery, San Diego, CA

1993 :  Century Art Gallery, Westminster, CA

1994 :  Showcase Gallery, San Diego, CA

1994 :  Vietnamese American Cultural Center, Pomona, CA

1995 :  Vietnamese Community Center, San Diego, CA

1996 :  Pacific Asia Museum, Pasadena, CA

1997 :  Center for the Performing Art, Poway, CA

1999 :  Town &Country Hotel, San Diego, CA

2002 :  Vietnamese Community Center, San Diego, CA

2007 :  Sắc Màu Họa Sĩ Việt Nam, Little Saigon, Westminster, CA

2008 :  Sắc Màu Họa Sĩ Việt Nam, Little Saigon, Westminster, CA

2009 :  Thư Viện Mira Mesa, San Diego, CA

2012 :  Carlsbad, CA (triển lãm riêng)

2012 :  Thư viện Encinitas, Encinitas, CA

2013 :  Sắc Màu Họa Sĩ Việt Nam, Little Saigon, Westminster, CA

(Nguồn: DC 2016)

Tranh HS Duyên Hà-bai-bien-wind-sea-la-jolla-2011-son-dau

Tranh HS Duyên Hà-bai-bien-wind-sea-la-jolla-2011-son-dau

Tranh HS Duyên Hà-bai-bien-carlsbad-2004-pastel-epoxy

Tranh HS Duyên Hà-bai-bien-carlsbad-2004-pastel-epoxy

Tranh HS Duyên Hà-canh-thu-2011-son-dau

Tranh HS Duyên Hà-canh-thu-2011-son-dau

Tranh HS Duyên Hà-giao-chi-1995-son-dau

Tranh HS Duyên Hà-giao-chi-1995-son-dau

Tranh HS Duyên Hà-nancy-1-2012-pastel

Tranh HS Duyên Hà-nancy-1-2012-pastel

Tranh HS Duyên Hà-tuoi-15-1994-pastel-epoxy

Tranh HS Duyên Hà-tuoi-15-1994-pastel-epoxy

Tranh HS Duyên Hà-niem-rieng-1994-pastel

Tranh HS Duyên Hà-niem-rieng-1994-pastel

Tranh HS Duyên Hà-nancy-2013-sanguine

Tranh HS Duyên Hà-nancy-2013-sanguine

Tranh HS Duyên Hà-nghi-ngoi-1991-pastel-epoxy

Tranh HS Duyên Hà-nghi-ngoi-1991-pastel-epoxy

Tranh HS Duyên Hà-laurel-2004-pastel

Tranh HS Duyên Hà-laurel-2004-pastel

Tranh HS Duyên Hà-thieu-nu-2000-pastel-epoxy

Tranh HS Duyên Hà-thieu-nu-2000-pastel-epoxy

Advertisements