HS Võ Đình

Chân dung HS Võ Đình

Chân dung HS Võ Đình

Nhà văn, họa sĩ Võ Đình sinh năm Quí Dậu, 1933, tại Huế. Chánh quán huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên. Những năm 50 du học ở Lyon và Paris. Học Văn Khoa ở Sorbonne, họa ở Académie de la Grande Chaumière và École Nationale des Beaux-Arts ở Paris. Năm 1961, triển lãm họa phấm đầu đời ở New York City. Từ đó, hơn 40 triển lãm cá nhân và nhiều triển lãm tập thể ở Âu Châu, Á Châu, Gia Nã Đại, và Hoa Kỳ.

Năm 1970, hai văn phẩm đầu tiên được xuất bản: „The Jade Song and other Fables of Vietnam“ (Chelsea House, New York) và „The Toad Is the Emperor’s Uncle“ (Doubleday & Co., New York). Tất cả, hơn 40 tác phẩm: sáng tác, dịch thuật, minh họa. Công trình văn học nghệ thuật của Võ Đình được ghi nhận trong „Nhân Vật Việt Nam“ (Sài Gòn, 1974), „Hai Mươi Năm Văn Học Việt Nam Hải Ngoại, 1975-1995“ (Đại Nam, California, 1995), và những ấn bản hàng năm của „Who’s Who In American Art“, Contemporary Authors, Printworld, The New York Art Review…
Năm 1975: Nhận giải Christopher Awards, New York.
Năm 1984: Nhận Literature Program Fellowship từ National Endowment for the Arts, Washington, D.C.
Năm 1992: Bằng hữu bốn phương trưng bày tranh và sách Võ Đình ở Montréal, Canada.
Năm 2000: triển lãm ở Pháp, kỷ niệm 50 năm về trước đặt chân đến Paris.
Năm 2002: ra mắt tác phẩm „Huyệt Tuyết“ (Văn Nghệ, California, 2002).
Năm 2004: ra mắt tác phẩm „Mây Chó“ (Tổ Hợp Xuất Bản Miền Đông Hoa Kỳ, 2004)
Năm 2008: ra mắt tác phẩm „Trời Đất“ (Tổ Hợp Xuất Bản Miền Đông Hoa Kỳ, 2008)

Nhà văn, họa sĩ Võ Đình qua đời tại West Palm Beach, Florida ngày 31 tháng 5, 2009.

Thọ 76 tuổi .(1933-2009) Tài Liệu từ Văn Học Nghệ Thuật Cỏ Thơm

Tranh HS Võ Đình

Nguyệt cầm. Tranh HS Võ Đình

Nguyệt cầm. Tranh HS Võ Đình

Tranh HS Võ Đình

Tranh HS Võ Đình

Tranh HS Võ Đình

Tranh HS Võ Đình

Tranh HS Võ Đình

Tranh HS Võ Đình

Tranh HS Võ Đình

Tranh HS Võ Đình

Tranh HS Võ Đình

Tranh HS Võ Đình

Tranh HS Võ Đình

Tranh HS Võ Đình

Tranh HS Võ Đình

Tranh HS Võ Đình

Tranh HS Võ Đình

Tranh HS Võ Đình

Tranh HS Võ Đình

Tranh HS Võ Đình

Tranh HS Võ Đình

Tranh HS Võ Đình

Tranh HS Võ Đình

Tranh HS Võ Đình

Tranh HS Võ Đình

Tranh HS Võ Đình

Tranh HS Võ Đình

Tranh HS Võ Đình

Tranh HS Võ Đình

Tranh HS Võ Đình

Tranh HS Võ Đình

Tranh HS Võ Đình

Tranh HS Võ Đình

Tranh HS Võ Đình

Tranh HS Võ Đình

Tranh HS Võ Đình

Tranh HS Võ Đình

Tranh HS Võ Đình

Tranh HS Võ Đình

Tranh HS Võ Đình

Nghĩa Mẹ. Tranh Mộc bản. HS Võ Đình

Nghĩa Mẹ. Tranh Mộc bản. HS Võ Đình

Công Cha. Tranh Mộc bản. HS Võ Đình

Công Cha. Tranh Mộc bản. HS Võ Đình

Advertisements