HS Văn Mộch

Chân Dung HS Văn Mộch

Chân Dung HS Văn Mộch

Văn Mộch Biography

Sinh năm 1947 tại Phố Hàng Bột – Hà Nội

– Di cư vào Nam năm 1954 vào Sài Gon học Kiến trúc, Sĩ Quan Hải Quân QLVNCH cho tới 1975

– Học vẽ & Mộc Bản tại phòng tranh Thu An Hoa Họa Sĩ Tú Duyên: Cộng tác tại Đại Chủng Viện SG & Đài THVN chuơng trình Bông Lúa Non

– Hội Viên Hội VNSQD cho tới 1975, Board member SD Artist Guild of SD Fine Art Museum, Sumi-e Association & American Fellowship Calligrapher Society, USA

– Đã triển lãm tại: Hội Việt Mỹ,  Saigon, Cần Thơ, Đà Lạt, Nha Trang,  thư viện Pháp, thư viện Quốc Gia, phòng tranh Dolce Vita (Continental), Ngày Hải Quân tại phòng thông tin Đô Thành SG.

– Huy chuơng đồng triển lãm mùa xuân Thư Viện Quốc Gia -1972-1973

– Huy chuơng Bạc triển lãm Tranh Sơn Dầu – Esso Petrolium Oil Co.-1973

– Cựu hội truởng Việt Art Society Association of Southern California, 1991-1995.  Đã thực hiện : group show tai Pacific Asia Museum, Passadena va Bower Museum Santa Ana, California

– One Man Show tại Espace Piere Cardin, Paris năm 1982 & Tranh In Gỗ – OSAKA, Japan năm 1983

– Hưu Trí năm 2000: chuyên nghiên cứu & sáng tác tranh Khắc gỗ, Thư Pháp, Thủy mạc & Thiền Hoa:

Tranh triển lãm thường niên tại El Pardo, Balboa Park, San Diego Botanic Garden, Encinitas California

– Triễn lãm chung vài lần với nhiều Hoạ sĩ mang tên “Sắc Màu HSVN” tại Samta Ana, CA từ 2009 – 2014

– Sưu Tập Gốm cổ men lam, đồ trà Blue de Hue, Hòn Non Bộ VN, tiều canh, triển lãm với phong cách Việt & đã đoạt nhiều giải tại Coronado Flower show (City of CORONADO), San Diego County Fair (Del Mar Fairground)…

(nguồn: DC 2016)

Tranh HS Văn Mộch

Tranh HS Văn Mộch

Tranh HS Văn Mộch

Tranh HS Văn Mộch

Tranh HS Văn Mộch

Tranh HS Văn Mộch

Thu vàng. Tranh HS Văn Mộch

Thu vàng. Tranh HS Văn Mộch

Bồ Đề Lạt Ma. Tranh HS Văn Mộch

Bồ Đề Lạt Ma. Tranh HS Văn Mộch

Advertisements