HS Huy Dũng

Chân dung HS Huy Dũng

Chân dung HS Huy Dũng


Họa Sĩ Huy Dũng Sinh trưởng tại Bắc Việt, cựu học sinh khoá 2 trường Quốc Gia Cao Đẳng Mỹ Thuật Sàigon 1959.
–          Đoạt huy chương vàng năm 1961
–          Huy chương vàng năm 1964
–          Tranh Huy Dũng chiếm Giải 3 toàn quốc năm 1965 do nhà Văn Hoá tổ chức, nhiều nhân vật nổi tiếng và một số tướng lãnh Hoa Kỳ từng tham chiến trong thời chiến tranh Việt Nam tham dự.
–          Hiện nay vẫn triển lãm tranh tại California với các bạn họa sĩ hải ngoại.
Những nhân vật đã có tranh của họa sĩ Huy Dũng:
–          TổngThống Ford năm 1976
–          Tài Tử Bob Hope năm 1976
–          Tony La Scala – Executive Vice Presidence at Great Western Savings
–          Col. Horn Buckle, chỉ huytrưởng Pacex
–          Ông Bà Thanh Trần, thương gia
–          Bác Sĩ Hồ Việt
–          Bác Sĩ Hồ Vũ
–          Ông Bà Nghĩa Hand
Hiện đang sinh sống tại miền Nam, California.

Tranh Hs Huy Dũng

Tranh HS Huy Dũng

Tranh HS Huy Dũng

Tranh HS Huy Dũng

Tranh HS Huy Dũng

Tranh HS Huy Dũng

Tranh HS Huy Dũng

Tranh HS Huy Dũng

Tranh HS Huy Dũng

Tranh HS Huy Dũng

Tranh HS Huy Dũng

Tranh HS Huy Dũng

Tranh HS Huy Dũng

Advertisements