Bản Tin Hội Họa

Trang Web Họa Sĩ Việt Nam Hải Ngoại đang từ từ hoàn chỉnh, xin mời các bạn yêu thích hội họa, điêu khắc hãy ghé vào đây, để giới thiệu những hoạt động văn hoá nghệ thuật của bạn đến với khách thưởng lãm…
Hãy liên lạc về Email: hoasivietnam@gmail.com để gởi hình ảnh, tiểu sử & một số tác phẩm của bạn sáng tác.
Cám ơn sự tiếp tay của các bạn…

Advertisements