Chủ Trương & Thực Hiện.

Giới thiệu Họa Sĩ và tác phẩm Nghệ Thuật. Tác giả tác phẩm.
Biết bao nhiêu HS ViệtNam cả đời sống cho Nghệ Thuật.
Vì lý do nào đó, cho đến bây giờ, chúng ta chỉ nghe danh họ, nhưng không còn thấy tài liệu và hình tranh ảnh của họ.
Đến đời con cháu chúng ta thì hoàn toàn không biết gì về họ.
Vì thế chúng tôi chủ trương và thực hiện Giới thiệu HS và các tác phẩm Nghệ Thuật của họ và cũng đồng thời lưu và cất giử tài liêu.
Nếu các bạn có tài liệu và hình tranh ảnh của các HS đã mất. xin liên lạc và gởi tài liệu đến hsvnhaingoai@gmail.com Để chúng tôi đưa vào trang Web giới thiệu và lưu giử.
Các bạn HS hải ngoại Xin liên lạc, để chúng tôi đưa tranh và ảnh của các bạn để giới thiệu tác phẩm và lưu giử trong trang Web.
Cám ơn các bạn thật nhiếu.

Advertisements