HS Nguyễn Sơn

Chân dung Nguyễn Sơn

Chân dung Nguyễn Sơn

Sinh ngày 08.08.1950 tại Hà Nội, Việt Nam.
1954 Theo Gia đình vào Nam. (Di Cư 54)

Học Trường Trang Trí Mỹ Thuật Gia Định Sài Gòn.
tiếp tục học Cao đẳng Mỹ Thuật Gia Định Sài Gòn.
Dậy vẽ Art Studio tại ngã tư Phú Nhuận.
Rời Việt Nam, tới Đức do tàu Cap Anamur vớt.
Tiếp tục học Restaurieren. ( Tu bổ và sửa chữa tranh ) Tốt nghiệp Restaurieren.
Làm việc 6 năm trong Viện Bảo Tàng Hannover, Germany.
Tiếp tục học Fotografische- Dokumentation Makrofotografie für Restauratoren
Tiếp tục học Werbungstechniker und Design ( Kỹ thuật Quảng cáo và Trình bày) Tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Braunschweig (HBK)
Làm Werbungstechniker und Design cho hãng OTTO Đức Quốc.
Triển lãm nhiều nơi như: Hannover, Obrnkirchen, Bonn, Statthagen, Sindelfingen, Stuttgart, Berlin.
Hội viên hội Nghệ Thuật Hannover Germany.
Hiện nay nghỉ Hưu trí.

Níu trăng. Tranh sơn dầu trên bố 90cm x 110cm by Nguyễn Sơn

Níu trăng. Tranh sơn dầu trên bố 90cm x 110cm by Nguyễn Sơn

Trầm Hương. Tranh sơn dầu trên bố 80cm x 100cm by Nguyễn Sơn

Trầm Hương. Tranh sơn dầu trên bố 80cm x 100cm by Nguyễn Sơn

Restaurieren Sửa chữa và tu bổ tranh và hình tượng. Restaurator Nguyễn Sơn

Bộ Văn Hóa tới xem để tu bổ

Bộ Văn Hóa tới xem để tu bổ

Những hình ảnh do Restaurator Nguyễn Sơn Tu bổ

Những hình ảnh do Restaurator Nguyễn Sơn Tu bổ

Cùng với cô phụ tá làm việc

Cùng với cô phụ tá làm việc

Sửa chữa và tu bổ tranh trên tường ở Herren-Hausen Hannover Đức Quốc

Sửa chữa và tu bổ tranh trên tường ở Herren-Hausen Hannover Đức Quốc

Chiến tranh bị hư hại. Được người ý sửa chữa vẽ lại

Chiến tranh bị hư hại. Được người ý sửa chữa vẽ lại

Cạo bỏ đi những gì người ý vẽ. Tìm thấy lại Original.

Cạo bỏ đi những gì người ý vẽ. Tìm thấy lại Original.

Được tu bổ lại. Restaurator Nguyễn Sơn

Được tu bổ lại. Restaurator Nguyễn Sơn

Restaurator Nguyễn Sơn

Restaurator Nguyễn Sơn

Bị Hư hại

Bị Hư hại

Được tu bổ lại. Restaurator Nguyễn Sơn

Được tu bổ lại. Restaurator Nguyễn Sơn

Bị hư hại. Restaurator Nguyễn Sơn

Bị hư hại. Restaurator Nguyễn Sơn

Được tu bổ lại. Restaurator Nguyễn Sơn

Được tu bổ lại. Restaurator Nguyễn Sơn

Tim thấy tranh trên tường bi hư hại .

Tim thấy tranh trên tường bi hư hại .

Được tu bổ lại. Restaurator Nguyễn Sơn

Được tu bổ lại. Restaurator Nguyễn Sơn

Triển Lãm ở Germany

Triển Lãm ở Germany

Triển Lãm ở Germany

Triển Lãm ở Germany

Triển Lãm ở Germany

Triển Lãm ở Germany

Triển Lãm ở Germany Chung với HS Việt Nam. HS Nguyễn Thị Hợp, HS Trần Văn Tây, HS Phạm Gia Linh, HS Trần Văn Liêm, HS Lâm Thanh Thủy, và HS Hứa Cẩm Phương.

Triển Lãm ở Germany Chung với HS Việt Nam.
HS Phạm Gia Linh, HS Nguyễn Thị Hợp, HS Hứa Cẩm Phương, HS Trần Văn Tây, HS Trần Văn Liêm, HS Nguyễn Sơn.

Venice. Tranh sơn dầu trên bố 70cmx90cm by Nguyễn Sơn

Venice. Tranh sơn dầu trên bố 70cmx90cm by Nguyễn Sơn

Miền Nam nước Pháp. Tranh sơn dầu trên bố 70cmx90cm by Nguyễn Sơn

Miền Nam nước Pháp. Tranh sơn dầu trên bố 70cmx90cm by Nguyễn Sơn

Venice. Tranh sơn dầu trên bố 60cmx80cm by Nguyễn Sơn

Venice. Tranh sơn dầu trên bố 60cmx80cm by Nguyễn Sơn

Newport beach USA. Tranh sơn dầu trên bố 60cmx80cm by Nguyễn Sơn

Newport beach USA. Tranh sơn dầu trên bố 60cmx80cm by Nguyễn Sơn

Nhạc Sĩ với mùa Thu. Tranh sơn dầu 60cm x 80cm by Nguyễn Sơn.

Mùa Thu và cây cầu nhỏ.(Ở Herrenhausen Hannover nước Đức)

Hoa lan trắng. Tranh sơn dầu trên bố 60cmx80cm by Nguyễn Sơn

Hoa lan trắng. Tranh sơn dầu trên bố 60cmx80cm by Nguyễn Sơn

Hoa lan trắng. Tranh sơn dầu trên bố 60cmx80cm by Nguyễn Sơn

Hoa lan trắng. Tranh sơn dầu trên bố 60cmx80cm by Nguyễn Sơn

Chậu hoa Poppy. Tranh sơn dầu trên bố 60cmx80cm by Nguyễn Sơn

Chậu hoa Poppy. Tranh sơn dầu trên bố 60cmx80cm by Nguyễn Sơn

Chậu hoa Hồng. Tranh sơn dầu 60cmx80cm by Nguyễn Sơn

Chậu hoa Hồng. Tranh sơn dầu 60cmx80cm by Nguyễn Sơn

Đôi vịt dạo ven hồ. Tranh sơn dầu 60cmx80cm by Nguyễn Sơn

Đôi vịt dạo ven hồ. Tranh sơn dầu 60cmx80cm by Nguyễn Sơn

Mùa Thu và Nai. Tranh sơn dầu trên bố.80cmx100cm by Nguyễn So8n

Mùa Thu và Nai. Tranh sơn dầu trên bố.80cmx100cm by Nguyễn So8n

Buổi sáng trên cánh đồng vừa gặt xong. Tranh sơn dầu trên bố 60cmx80cm by Nguyễn Sơn

Buổi sáng trên cánh đồng vừa gặt xong. Tranh sơn dầu trên bố 60cmx80cm by Nguyễn Sơn

Hát cho Quê Hương tôi. Tranh sơn dầu trên bố 60cmx80cm by Nguyễn So8n

Hát cho Quê Hương tôi. Tranh sơn dầu trên bố 60cmx80cm by Nguyễn So8n

Đường chợ Hoa ở Palma. Tranh sơn dầu trên bố 60cm x 80cm by Nguyễn Sơn

Đường chợ Hoa ở Palma. Tranh sơn dầu trên bố 60cm x 80cm by Nguyễn Sơn

Venedig. Tranh sơn dầu trên bố 60cmx80cm by Nguyễn Sơn

Venedig. Tranh sơn dầu trên bố 60cmx80cm by Nguyễn Sơn

Mùa Đông ở Nước Đức. Tranh sơn dầu trên bố 60cmx80cm by Nguyễn Sơn

Mùa Đông ở Nước Đức. Tranh sơn dầu trên bố 60cmx80cm by Nguyễn Sơn

Mùa Thu. Tranh sơn dầu trên bố 60cm x 80cm by Nguyễn Sơn

Mùa Thu. Tranh sơn dầu trên bố 60cm x 80cm by Nguyễn Sơn

Thu. Tranh sơn dầu trên bố 60cm x 80cm by Nguyễn Sơn

Thu. Tranh sơn dầu trên bố 60cm x 80cm by Nguyễn Sơn

Chim và Mùa Thu. Tranh sơn dầu trên bố 60cm x 80cm by Nguyễn Sơn

Chim và Mùa Thu. Tranh sơn dầu trên bố 60cm x 80cm by Nguyễn Sơn

Ngựa uống nước ngoài đồng cỏ. Tranh sơn dầu trên bố by Nguyễn Sơn

Ngựa uống nước ngoài đồng cỏ. Tranh sơn dầu trên bố by Nguyễn Sơn

Trên cánh đồng lúa vừa gặt xong. Tranh sơn dầu trên bố 60cm x 80cm by Nguyễn Sơn

Trên cánh đồng lúa vừa gặt xong. Tranh sơn dầu trên bố 60cm x 80cm by Nguyễn Sơn

Em dang đôi cánh thiên thần. Tranh sơn dầu trên bố 90cm x 110cm by Nguyễn Sơn

Em dang đôi cánh thiên thần. Tranh sơn dầu trên bố 90cm x 110cm by Nguyễn Sơn

Vòng xoáy cuột đời. Tranh sơn dầu trên bố 95cm x 120cm by Nguyễn Sơn

Em là Mùa Thu. Tranh sơn dầu trên bố 80cm x 100cm by Nguyễn Sơn.

Thiếu nữ và chim bồ câu trắng. Tranh sơn dầu trên bố . by Nguyễn Sơn

Thoáng thấy em từ đóa Quỳnh Hương. Tranh sơn dầu trên bố by Nguyễn Son

Quỳnh Hương. Tranh sơn dầu trên bố 95cm x 120cm by Nguyễn Sơn

Rừng Thu đã khép. Tranh sơn dầu trên bố 95cm x 120cm by Nguyễn Sơn

Biển vắng tình em. Tranh sơn dầu trên bố 95cm x 120cm by Nguyễn Sơn

Chiều nay bổng mơ về. Tranh sơn dầu trên bố 90cm x 110cm by Nguyễn Sơn.

Thiếu nữ và con Chim nhỏ trong rừng Thu. Tranh sơn dầu trên bố 80cm x 100cm by Nguyễn Sơn.

Rồi em đã xa tôi. Tranh sơn dầu trên bố 92cm x 120cm by Nguyễn Sơn.

Mùa Thu tới. Tranh sơn dầu trên bố 92cm x 120cm by Nguyễn Sơn.

Vàng Thu ta mất nhau. Tranh sơn dầu trên bố 80cm x 100cm by Nguyễn Sơn.

Em là những đóa hoa Sen Việt Nam. Tranh sơn dầu trên bố 80cm x 100cm by Nguyễn Sơn.

Diễm xưa. Tranh sơn dầu trên bố 95cm x 120cm by Nguyễn Sơn

Người con gái Việt Nam da vàng một hôm ngồi nhớ về đồi núi. đồng lúa Quê Hương Tranh sơn dầu trên bố 95cm x 120cm by Nguyễn Sơn

Buồn. Tranh sơn dầu trên bố 95cm x 120cm by Nguyễn Sơn

Mộng mơ. Tranh sơn dầu trên bố 95cm x 120cm by Nguyễn Sơn

Em là ruộng đồng sông biển Quê Hương. Tranh sơn dầu trên bố 95cm x 120cm by Nguyễn Sơn

Đợi chờ. Tranh sơn dầu trên bố 95cm x 120cm by Nguyễn Sơn

Thu buồn. Tranh sơn dầu trên bố 60cm x 80cm by Nguyễn Sơn

Thu buồn. Tranh sơn dầu trên bố 60cm x 80cm by Nguyễn Sơn

Tĩnh vật. Tranh sơn dầu trên bố 95cm x 120cm by Nguyễn Sơn

Tĩnh vật. Tranh sơn dầu trên bố 95cm x 120cm by Nguyễn Sơn

Hát đi em. Tranh sơn dầu trên bố 95cm x 120cm by Nguyễn Sơn

Quỳnh Hương. Tranh sơn dầu trên bố 95cm x 120cm by Nguyễn Sơn

Chốn xưa. Tranh sơn dầu trên bố 95cm x 120cm by Nguyễn Sơn

Nhạc Sĩ với cung đàn. Tranh sơn dầu trên bố by Nguyễn Sơn

Nhạc Sĩ với cung đàn. Tranh sơn dầu trên bố by Nguyễn Sơn

Mộng chiều Xuân. Tranh sơn dầu trên bố by Nguyễn Sơn

Mộng chiều Xuân. Tranh sơn dầu trên bố by Nguyễn Sơn

Em và Violin tình khúc xanh. Tranh sơn dầu trêb bố by Nguyễn Sơn

Thu về bên song cửa. Tranh sơn dầu trên bố by Nguyễn Sơn

Cô đơn Tranh sơn dầu trên bố 90cm x 110cm by Nguyễn Sơn

Cô đơn Tranh sơn dầu trên bố 90cm x 110cm by Nguyễn Sơn

Mùa Đông trên bờ hồ Masschsee Hannover. Tranh sơn dầu trên bố 60cm x 80cm by Nguyễn Sơn

Mùa Đông trên bờ hồ Masschsee Hannover. Tranh sơn dầu trên bố 60cm x 80cm by Nguyễn Sơn

NaNa Chợ trời Hannover.Tranh sơn dầu trên bố 80cmx100cm by Nguyễn Sơn

NaNa Chợ trời Hannover.Tranh sơn dầu trên bố 80cmx100cm by Nguyễn Sơn

NaNa Chợ trời Hannover.Tranh sơn dầu trên bố 80cmx100cm by Nguyễn Sơn

NaNa Chợ trời Hannover.Tranh sơn dầu trên bố 80cmx100cm by Nguyễn Sơn

Thu và nai. Tranh sơn dầu trên bố 60cmx80cm by Nguyễn Sơn

Thu và nai. Tranh sơn dầu trên bố 60cmx80cm by Nguyễn Sơn

Thu và nai. Tranh sơn dầu trên bố 60cmx80cm by Nguyễn Sơn

Thu và nai. Tranh sơn dầu trên bố 60cmx80cm by Nguyễn Sơn

Thu ra đi. Tranh sơn dầu trên bố 60cmx80cm by Nguyễn Sơn

Thu ra đi. Tranh sơn dầu trên bố 60cmx80cm by Nguyễn Sơn

Chiếc ghế Mùa Thu Tranh sơn dầu trên bố 60cmx80cm by Nguyễn Sơn

Chiếc ghế Mùa Thu Tranh sơn dầu trên bố 60cmx80cm by Nguyễn Sơn

Mộng 01. Tranh sơn dầu trên bố 90cmx110cm by Nguyễn Sơn

Mộng 01. Tranh sơn dầu trên bố 90cmx110cm by Nguyễn Sơn

Mộng 02. Tranh sơn dầu trên bố 90cmx110cm by Nguyễn Sơn

Mộng 02. Tranh sơn dầu trên bố 90cmx110cm by Nguyễn Sơn

Thiếu nữ vườn Xuân. Tranh sơn dầu trên bố 90cmx110cm by Nguyễn Sơn

Thiếu nữ vườn Xuân. Tranh sơn dầu trên bố 90cmx110cm by Nguyễn Sơn

Thu kỷ niệm. Tranh sơn dầu trên bố 90cmx110cm by Nguyễn Sơn

Thu kỷ niệm. Tranh sơn dầu trên bố 90cmx110cm by Nguyễn Sơn

Đàn dưới trăng. Tranh sơn dầu tên bố 90cmx110cm by Nguyễn Sơn

Đàn dưới trăng. Tranh sơn dầu tên bố 90cmx110cm by Nguyễn Sơn

Thiếu nữ và cung đàn. Tranh sơn dầu tên bố 90cmx110cm by Nguyễn Sơn

Thiếu nữ và cung đàn. Tranh sơn dầu tên bố 90cmx110cm by Nguyễn Sơn

Thiếu nữ và đàn vĩ cầm. Tranh sơn dầu trên bố 90cmx110cm by Nguyễn Sơn

Thiếu nữ và đàn vĩ cầm. Tranh sơn dầu trên bố 90cmx110cm by Nguyễn Sơn

Trăng viễn xứ. Tranh sơn dầu trên bố 90cmx110cm by Nguyễn Sơn

Trăng viễn xứ. Tranh sơn dầu trên bố 90cmx110cm by Nguyễn Sơn

Tĩnh vật 01. Tranh sơn dầu trên bố 50cmx60cm by Nguyễn Sơn

Tĩnh vật 01. Tranh sơn dầu trên bố 50cmx60cm by Nguyễn Sơn

Tĩnh vật 02. Tranh sơn dầu trên bố 50cmx60cm by Nguyễn Sơn

Tĩnh vật 02. Tranh sơn dầu trên bố 50cmx60cm by Nguyễn Sơn

Tĩnh vật 03. Tranh sơn dầu trên bố 50cmx60cm by Nguyễn Sơn

Tĩnh vật 03. Tranh sơn dầu trên bố 50cmx60cm by Nguyễn Sơn

Sau mùa gặt. Tranh sơn dầu trên bố 60cmx70cm by Nguyễn Sơn

Sau mùa gặt. Tranh sơn dầu trên bố 60cmx70cm by Nguyễn Sơn

Hãy yêu nhau đi. Tranh sơn dầu trên bố 80cmx100cm by Nguyễn Sơn

Hãy yêu nhau đi. Tranh sơn dầu trên bố 80cmx100cm by Nguyễn Sơn

Những ngày còn thắt bính. Tranh sơn dầu trên bố 80cmx100cm by Nguyễn Sơn

Những ngày còn thắt bính. Tranh sơn dầu trên bố 80cmx100cm by Nguyễn Sơn

Trò hề trong cuộc sống. Tranh sơn dầu trên bố 80cmx100cm by Nguyễn Sơn

Trò hề trong cuộc sống. Tranh sơn dầu trên bố 80cmx100cm by Nguyễn Sơn

Suối trên đồi. Tranh sơn dầu trên bố 80cmx100cm by Nguyễn Sơn

Suối trên đồi. Tranh sơn dầu trên bố 80cmx100cm by Nguyễn Sơn

Khi biển chết.Dân sẽ chết. Tranh sơn dầu trên bố 90cmx110cm by Nguyễn Sơn

Khi biển chết.Dân sẽ chết. Tranh sơn dầu trên bố 90cmx110cm by Nguyễn Sơn

Nổi đau người Dân dưới chế độ cộng sản Tranh sơn dầu trên bố 90cmx110cm by Nguyễn Sơn

Kinh khổ. Tranh sơn dầu trên bố 90cmx110cm by Nguyễn Sơn

Thu ra đi. Tranh sơn dầu trên bố 60cm x 80cm by Nguyễn Sơn

Thu ra đi. Tranh sơn dầu trên bố 60cm x 80cm by Nguyễn Sơn

Khỏa thân. Tranh sơn dầu trên bố 90cmx110cm by Nguyễn Sơn

Khỏa thân. Tranh sơn dầu trên bố 90cmx110cm by Nguyễn Sơn

Nỗi đau người dân chài Tranh sơn dầu trên bố 9ocm x 110cm by Nguyễn Sơn

Nỗi đau người dân chài Tranh sơn dầu trên bố 9ocm x 110cm by Nguyễn Sơn

Giọt nước mắt cho Quê Hương. Tranh sơn dầu trên bố 110cm x 120cm by Nguyễn Sơn

Giọt nước mắt cho Quê Hương. Tranh sơn dầu trên bố 110cm x 120cm by Nguyễn Sơn

Trả lại môi trường sạch cho dân. Tranh sơn dầu trên bố 60cm x 70cm by Nguyễn Sơn

Trả lại môi trường sạch cho dân. Tranh sơn dầu trên bố 60cm x 70cm by Nguyễn Sơn

Ô nhiễm môi trường. Tranh sơn dầu trên bố 90cm x 110cm by Nguyễn Sơn

Ô nhiễm môi trường.Tranh sơn dầu trên bố 90cmx110cm by Nguyễn Sơn

Advertisements