HS Trương Tuấn Khanh

Chân Dung HS Trương Tuấn Khanh

Chân Dung HS Trương Tuấn Khanh

Họa sĩ Trương Tuấn Khanh

Sinh năm 1945 ở Kampuchia

Tốt nghiệp Thủ Khoa Cao Đẳng Mỹ Thuật SG khoá 9 năm 1967 với nét vẽ mềm mại và thu hút người xem trong các đề tài tranh lụa.

Định cư tại Santa Ana, CA, họa sĩ Trương Tuấn Khanh có xuất bản vài quyển sách về thơ & có tác phẩm nói về dòng họ gia tộc xưa của mình, liên quan đến lịch sử nước nhà.

Triển Lãm lần cuối cùng với các HS bạn trong Sắc Màu Họa Sĩ VN tại Quận Cam ngày 29 tháng 11 năm 2008, HS TTKhanh đã không có mặt trên cõi đời vì căn bịnh ung thư quái ác.  Họa sĩ mất cuối tháng 8 năm 2008 tại California

Hưởng thọ 63 tuổi

(nguồn Cat 2016)

Tranh HS Trương Tuấn Khanh

Tranh HS Trương Tuấn Khanh

Tranh lụa HS Trương Tuấn Khanh

Tranh lụa HS Trương Tuấn Khanh

Tranh HS Trương Tuấn Khanh

Tranh HS Trương Tuấn Khanh

Tranh HS Trương Tuấn Khanh

Tranh HS Trương Tuấn Khanh

Tranh HS Trương Tuấn Khanh

Tranh HS Trương Tuấn Khanh

Advertisements