HS Jacklyn Vy Trần

Chân dung Hs Jacklyn Vy Trần

Chân dung Hs Jacklyn Vy Trần

 • Jacklyn Vy Trần
 • Tiểu sử:
 • Sinh tại Sài Gòn Việt Nam. Định cư tại Hoa Kỳ từ năm 1982, hiện sinh sống tại thành phố Albuquerque, tiểu bang New Mexico.
 • Tốt nghiệp Cử nhân Hội họa/Studio Art, BFA tại UNM, New Mexico. Thiết kế thời trang/Fashion Design tại FIDM, Los Angeles. Kỷ thuật họa/Graphic Design tại WSU, Kansas.
 • Triển Lãm:
 • 2016: Triển lãm Solo tại Masley Gallery, New Mexico.
 • 2015: Triển lãm nhóm 14 người tại Johnson Gallery, New Mexico.
 • 2015: Triển lãm nhóm 5 người tại Westminster, California.
 • 2014: Triển lãm 2 người tại Saigon, Việt Nam.
 • 2013: Triển lãm “Sắc Màu HSVN” 27 Họa Sĩ  tại Westminster, California.
 • 2012: Triển lãm nhóm 4 người tại Saì gòn, Việt Nam.
 • 1987: Triển lãm nhóm 6 người tại Wichita, Kansas.
 • Giải Thưởng và Hội Viên:
 • 2015: Tranh được bình chọn Giải ba, sơn dầu- “Grandma” tại New Mexico.
 • 1985: Tranh được bình chọn giải nhì, bút bi/ink- “Lonetree” tại Kansas.
 • -Hội viên Women Artists Association.
 • -Hội viên New Mexico Art League.
 • (nguồn DC 2017)
grandma-36x43-2015

grandma-36×43-2015

embrace-36x36-2014

embrace-36×36-2014

jacklyn

jacklyn

visiting-sunlight-24x30-2014

visiting-sunlight-24×30-2014

old-trail-24x30-2015

old-trail-24×30-2015

nostalgia-22x28-2015

nostalgia-22×28-2015

mystical-night-2-18x24-2014

mystical-night-2-18×24-2014

Tranh của jacklyn-vtran

Tranh của jacklyn-vtran

Tranh của jacklyn-vtran

Tranh của jacklyn-vtran

frosted-day-18x24-2013

frosted-day-18×24-2013

Advertisements