Danh Sách Họa Sĩ Hải Ngoại.

Bảo Trâm, Portland OR
Bé Ký, OC CA
Cao Uy, Portland OR
Cát Đơn Sa, Spring Valley CA
Châu Thụy, OC CA
Coballe, Ottawa Canada
Diệp Cường, Denver CO
Doãn Quốc Vinh
Dương Văn Hùng, OC CA
Duyên Hà, San Diego, CA
Dương Ngọc Sum , OC CA
Dương Phước Tấn, Houston TX
Đào Hải Triều, San Jose CA
Đặng Quang Minh, OC CA
Đặng Văn Tỷ, OC CA
Đình Nghị, OC CA
Đoàn Khoa, Paris
Đoàn Thị Hoà, San Diego CA
Duy Cường, Portland OR
Dương Ngọc Minh, OC CA
Etcetera, USA – VN
Jacklyn Vy Trần, Albuquerque, MN
Joe Hạnh, Virginia USA
Hà Mộng Hải, Quebec Canada
Hạ Quốc Huy, OC CA
Hải Chí, Portland OR
Hĩm (Đinh Hiển), OC CA
Hoàng Ân, OC CA
Hoàng Kym, Portland OR
Hoàng Vinh, OC CA
Hồ Anh, OC CA
Hồ ĐắcVũ , Boston MA
Hồ Thành Cung, OC CA
Hồ Thành Đức, OC CA
Huê Nguyễn, OC CA
Huy Dũng, OC CA
Hương Florida
Huỳnh Vinh, Portland OR
Kim Cúc, San Jose CA
Kim Tiền, W. Palm Beach FL
Khanh Huỳnh, Portland OR
Khánh Trường, OC CA
Kinh Dương Vương, Portland OR
La Toàn Vinh, Quebec Canada
Lâm Quang Kim Phượng, San Jose CA
Lương Trường Thọ, OC CA
Lê Chuôn, Alabama USA
Lê Lâm, OC CA
Lê Lợi, San Jose CA
Lê Minh , OC CA
Lê Minh Cảnh, Denver CO
Lê Khắc Thảo, San Jose CA
Lê Phương Minh, San Jose CA
Lê Thị Quế Hương, San Jose, CA
Lê Thu Huệ, USA
Lê Văn Hưởng, Portland OR
Lệ Chi, OC CA
Liên Tâm, OC CA
Lương Văn Tỷ, OC CA
Mang, Paris
Minh Nguyễn, Dallas TX
Mạc Chánh Hoà, OC CA
Nhụy Châu, Quebec Canada
Nguyên Khai, OC CA
Nguyễn Công Tâm, OC CA
Nguyễn Cường, San Jose CA
Nguyễn Đại Giang, Seattle WA
Nguyễn Đình Thuần, OC CA
Nguyễn Đồng, OC CA
Nguyễn Đức Thanh, Florida
Nguyễn Phúc Thịnh, Denver CO
Nguyễn Phước, Houston TX
Nguyễn Ri, Houston TX
Nguyễn Rỉ, Westminster CA
Nguyễn Sơn, Đức Quốc
Nguyễn Thanh Thu, USA – VN
Nguyễn Thị Hợp, OC CA
Nguyễn Trí Tuệ, South Carolina USA
Nguyễn Trọng Khôi, Massachusetts USA
Nguyễn Văn Bảy, OC CA
Nguyễn Văn Tốt, Houston TX
Nguyễn Việt Hùng, OC CA
Nguyễn Vũ, Glendale CA
Phan Diên, Los Angeles CA
Phanngy, OC CA
Phan Thị Mộng Hoà, Freemont CA
Phạm Băng Hồ, Portland OR
Phạm Bách Phi, San Jose, CA
Phạm Hoàng, OC CA
Phạm Thông, Houston TX
Phạm Thế Trung, Toronto Canada
Paul Phạm Hữu Thiên, Thụy Sĩ
Phi Lộc, OC CA
Quang Hồ, Denver CO
Quang Võ, San Jose CA
Quỳnh Giao, OC CA
Sinh Đặng. OC CA
Sen Trang, Portland OR
Thanh Bình, Pomona CA
Thanh Trí, Sacramento CA
Thụy Phong, Portland OR
Tống Phước Cường, Portland OR
Trần Thị Hà, North Carolina
Trần Thu, Orange Connecticut
Trần Vinh, Boston Massachussetts
Tíc Nguyễn, OC CA
Trịnh Cung, OC CA
Trương Bửu Giám, OC CA
Trương Thị Thịnh, San Jose, CA
Trương Vũ, Virginia
Ưu Đàm, OC CA
Văn Mộch, San Diego, CA
ViVi Võ Hùng Kiệt, Spring Valley CA
Võ Tá Đồng, San Jose CA
Vũ ĐìnhTạo, OC CA
Vũ Hối, Maryland
Vũ Quang Minh, Orlando FL
Vũ Kim Thanh, Anh Quốc
Vũ Thị Ngà, San Jose CA
Ý Nga, OC CA

(Aug 2016)

Advertisements